เริ่มที่นี่… 5 การจัดการ เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดี

主页 9 兽医知识文章 9 เริ่มที่นี่… 5 การจัดการ เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดี

เริ่มที่นี่… 5 การจัดการ เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดี

兽医知识文章

  1. สายพันธุ์ที่ดี (Good Breed and Genetic)

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ด้วยสายพันธุ์ที่ดี และพันธุกรรมที่ดี ที่ส่งผลถึงการเติบโตของสัตว์เลี้ยงของท่าน และปลอดจากโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยเลือกซื้อสุนัขหรือแมวจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจโรคและทำวัคซีนก่อนย้ายบ้านไปยังบ้านใหม่

  1. การจัดการสุขอนามัยที่ดี (Good Sanitation)

ดูแลแปรงขน หวี เช็ดตา อาบน้ำ เช็ดหู เป่าขน รวมไปถึงที่นอนหรือกรงของเจ้านาย จะทำให้สุขภาพขนสวย สะอาด สุขภาพดี

  1. ภูมิคุ้มกันที่ดี (Immune system)

มีโปรแกรมวัคซีนและถ่ายพยาธิ และกระตุ้นเป็นประจำทุกปี โดยสัตวแพทย์ รวมทั้งหยอดยากำจัดหมัด เห็บ พยาธิหนอนหัวใจ เสมอ

  1. น้ำดื่มที่สะอาด (Water)

มีน้ำที่สะอาด เปลี่ยนทุกวัน อีกทั้งทำความสะอาดภาชนะที่ใส่น้ำอยู่เสมอ

  1. อาหารที่มีคุณภาพ (Quality of Petfood)

คุณภาพอาหารที่ดี  จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งขน ผิวหนัง ดวงตา และ อาจดูได้จากมูลที่ออกมาเบื้องต้นก็ได้