Jato wow 宠物食品,适用于年龄1岁及以上的成犬,肝脏口味,净重10公斤。

主页 9 商品 9 Jato wow 宠物食品,适用于年龄1岁及以上的成犬,肝脏口味,净重10公斤。

Jato wow 宠物食品,适用于年龄1岁及以上的成犬,肝脏口味,净重10公斤。

฿390.00

分類: ,

จาโต้ ว้าว รสตับ ใช้สำหรับ สุนัขโตอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สอดคล้องตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO)

ส่วนผสม
ข้าวโพด เนื้อและกระดูกป่น (สุกร) มันสำปะหลังเส้น รำละเอียด กากถั่วเหลือง น้ำมันไก่ สารปรุงแต่งกลิ่นและรสตับ น้ำมันปลาทูน่า เกลือ วิตามิน แร่ธาตุ โคลีน คลอไรด์ ดีแอล-เมไทโอนีน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ แอล-ทริปไทแฟน

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 18%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 8.5%
กาก ไม่มากกว่า 3%
ความชื้น ไม่มากกว่า 10%