ลีพัฒนาอาหารสัตว์ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสระบุรี

หน้าแรก 9 News 9 ลีพัฒนาอาหารสัตว์ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสระบุรี

ลีพัฒนาอาหารสัตว์ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสระบุรี

19 Apr 2020

ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด โดยคุณ จักรพร คงบัว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโรงงานเป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสระบุรีเป็นจำนวน100,000บาท โดยมีคุณวิเชียร ระดมสุทธิศาล นักวิชาการบริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้ในกลุ่มเพื่อนพนักงานด้วยกันเองยังได้รวบรวมเงินเพื่อร่วมสมทบทุนบริจาคในครั้งนี้ด้วย เป็นจำนวนเงิน 26,550 บาท
และคุณบัณฑิต ลีลาอดิศัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โรงงานสระบุรี เป็นตัวแทนบริษัทได้ กล่าวให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปกป้องพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี