มาว มาว
(Mao Mao)

มาว มาว วัน
(Mao Mao One)

อาหารแมวที่ผลิตขึ้นมาจากแนวคิดของสัตวแพทย์ ที่มุ่งเน้นความสำคัญเรื่องสุขภาพของแมว และพัฒนาสูตรอาหารโดยนักโภชนาการอาหารสัตว์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นคุณค่าของสารอาหารที่แมวสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ควบคุมโซเดียม min 0.2 % ตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AAFCO)

เพราะแมวเป็นสัตว์กินเนื้อที่แท้จริง (True Carnivore) ต้องการสารอาหารที่จำเป็นจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก และต้องการสารอาหารที่จำเป็นพิเศษ จากการกินอาหารเท่านั้น (แมวไม่สามารถสร้างเองได้) ดังนั้น การผลิตจะเน้นใส่ใจทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรร จัดหาวัตถุดิบ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ และภายในประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีมาตรฐานความปลอดภัยแบบสากล และผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์ ไม่มีสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่จะเป็นพิษต่อตับ อีกทั้ง ไม่สร้างภาวะแทรกซ้อน ที่จะทำให้สมดุลในร่างกายแมวเปลี่ยนไป และมีการรับรองมาตรฐาน ISO / HACCP / GMP

เรารับประกันสารอาหารครบถ้วน ระดับโปรตีน ไขมัน กาก ไฟเบอร์ และพลังงานที่เหมาะสม เหมาะกับแมวในเขตประเทศร้อนชื้น มีคุณค่าทางโภชนาการที่สอดคล้องตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO) พร้อมทั้งเสริม วิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแมว ตามหลักโภชนาการของสถาบันวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NRC)

จุดเด่นของเรา

Tuna oil

บำรุงผิวหนังสุขภาพดีและขนสวยเงางาม

Choline Chloride

ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท สมองเสริมสร้างความแข็งแรงของ หัวใจ ตับ และ กล้ามเนื้อ

DL- methionine

มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ และความอยากกินอาหาร

Amino acids

เสริมสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตที่สมวัย

Taurine

เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพของแมว

ผลิตภัณฑ์ของเรา