เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก 9 เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอ เอฟ (2020) จำกัด

บริษัท พี เอ เอฟ (2020) จำกัด หรือ PAF สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 33/137 ชั้น 28 อาคาร วอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทที่เติบโตและพัฒนามาจากกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ ในเครือลีพัฒนา (บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ จ.เพชรบุรี และบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี) เดิมทีบริษัทในเครือลีพัฒนามุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายกลุ่มอาหารสัตว์เศรษฐกิจทั้งสัตว์บก (สุกร โคนม ไก่ เป็ด นกกระทา ฯลฯ) สัตว์น้ำ (กุ้ง ปลา กบ) ต่อมา ด้วยการเติบโตของปริมาณสัตว์เลี้ยงทั้งในและต่างประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวอย่างมาก ด้วยความพร้อมของโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้มีแบรนด์สินค้าต่างๆ เข้ามาทำ OEM จนประสบความสำเร็จหลายๆ แบรนด์ ทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2020 ทางผู้บริหารได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตภายในโรงงาน โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP จากกรมปศุสัตว์ มาตรฐาน ISO และการตรวจรับรอง จาก GACC เพื่อการส่งออกประเทศจีน และได้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา คือ PAF โดยมีแบรนด์สินค้าดังนี้ Petto และ Jato wow สำหรับสุนัข, Mao Mao, Mao Mao One สำหรับแมว ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนที่สอดคล้องตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งสหรัฐอเมริกา (AAFCO) พร้อมทั้งเสริม วิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ตามหลักโภชนาการของสถาบันวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NRC) โดยผ่านการพัฒนาสูตรอาหารโดย นักโภชนาการอาหารสัตว์ที่มีประสบการณ์ และมีความเขี่ยวชาญกว่า 40 ปี ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ทั้งมีการทดสอบกับสุนัขและแมวก่อนออกสู่ตลาด เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ดี ตามสโลแกนของเรา “ห่วงใยทุกช่วงวัยของชีวิต”