ทำไมต้อง เพ็ทโต?

เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและพัฒนาจากแนวคิด “ห่วงใยทุกช่วงวัยของชีวิต” โดยออกแบบและพัฒนาสูตรอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของสุนัขในแต่ละช่วงวัย ครอบคลุมทุกสายพันธ์ุ และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของน้อง อีกทั้งผ่านการทดสอบจริงกับสุนัขก่อนออกสู่ตลาด

สารอาหารครบถ้วนสำหรับน้องหมาพร้อมลุยทุกกิจกรรม

พัฒนาสูตรโดยนักโภชนาการอาหารสัตว์ร่วมกับสัตวแพทย์

อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วนมาตรฐาน AAFCO แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ตอบโจทย์ความต้องการ ทุกอายุ ทุกช่วงวัย
เพื่อสุขภาพน้องหมาที่ดีในระยะยาว

เพ็ทโต เรด

อาหารลูกสุนัข และ สุนัขโตสายพันธุ์เล็ก 2 in 1

อุดมด้วยโปรตีน

พรีไบโอติก ที่ช่วยในระบบทางเดินอาหาร

เสริมสร้างพัฒนาการ ทางสมองและระบบประสาท

โปรตีนไม่น้อยกว่า 29%

อุดมด้วยโปรตีน

พรีไบโอติก ที่ช่วยในระบบทางเดินอาหาร

เสริมสร้างพัฒนาการ ทางสมองและระบบประสาท

โปรตีนไม่น้อยกว่า 29%

อาหารสุนัข เพ็ทโต เรด รสตับ

 • อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน มาตรฐานเกรดส่งออก
 • ใช้สำหรับลูกสุนัขหย่านม ถึง 1 ปี และ สุนัขโตสายพันธ์ุเล็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป
 • รสตับ
 • สีธรรมชาติ
 • เม็ด กลม ขนาด 4.5 มิลลิเมตร
 • ค่าพลังงานที่ได้ 326.5 กิโลแคลอรี / 100 กรัม
 • เลขทะเบียนอาหารสัตว์
  เลขที่ 01 07 65 0029

ผลิตภัณฑ์

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

• โปรตีน ไม่น้อยกว่า 29%
• ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13.5%
• กาก ไม่มากกว่า 3%
• ความชื้น ไม่มากกว่า 8%
• อายุอาหาร 12 เดือน

เพ็ทโต โกลด์ รสเนื้อ

Petto gold อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน สุนัขโต อายุ 1 ปี ขึ้นไป ออกแบบ มาสำหรับ สุนัข วัยเจริญพันธุ์ที่ ขี้เบื้อ มีรสชาติให้เลือกได้ 2 รสชาติ ไม่เจือสีสังเคราะห์ ทำให้น้องหมา ขนสวยสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

บำรุงผิวหนังและเส้นขน

ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

ช่วยลดกลิ่นมูล

โปรตีนไม่น้อยกว่า 22%

บำรุงผิวหนังและเส้นขน

ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

ช่วยลดกลิ่นมูล

โปรตีนไม่น้อยกว่า 22%

อาหารสุนัข เพ็ทโต โกลด์ รสเนื้อ

 • อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน มาตรฐานเกรดส่งออก
 • ใช้สำหรับ สุนัขโต อายุ 1 ปีขึ้นไป
 • รสเนื้อ
 • สีธรรมชาติ
 • เม็ด กลมแบน ขนาด 8.0 มิลลิเมตร
 • ค่าพลังงานที่ได้ 311.5 กิโลแคลอรี / 100 กรัม
 • เลขทะเบียนอาหารสัตว์
  เลขที่ 01 07 64 0428

ผลิตภัณฑ์

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

• โปรตีน ไม่น้อยกว่า 22%
• ไขมัน ไม่น้อยกว่า 10.5%
• กาก ไม่มากกว่า 5%
• ความชื้น ไม่มากกว่า 8%
• อายุอาหาร 12 เดือน

เพ็ทโต โกลด์ รสตับ

Petto gold อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน สุนัขโต อายุ 1 ปี ขึ้นไป ออกแบบ มาสำหรับ สุนัข วัยเจริญพันธุ์ที่ ขี้เบื้อ มีรสชาติให้เลือกได้ 2 รสชาติ ไม่เจือสีสังเคราะห์ ทำให้น้องหมา ขนสวยสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

บำรุงผิวหนังและเส้นขน

ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

ช่วยลดกลิ่นมูล

โปรตีนไม่น้อยกว่า 22%

บำรุงผิวหนังและเส้นขน

ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

ช่วยลดกลิ่นมูล

โปรตีนไม่น้อยกว่า 22%

อาหารสุนัข เพ็ทโต โกลด์ รสตับ

 • อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน มาตรฐานเกรดส่งออก
 • ใช้สำหรับ สุนัขโต อายุ 1 ปีขึ้นไป
 • รสตับ
 • สีธรรมชาติ
 • เม็ด กลมแบน ขนาด 8.0 มิลลิเมตร
 • ค่าพลังงานที่ได้ 311.5 กิโลแคลอรี / 100 กรัม
 • เลขทะเบียนอาหารสัตว์
  เลขที่ 01 07 64 0428

ผลิตภัณฑ์

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

• โปรตีน ไม่น้อยกว่า 22%
• ไขมัน ไม่น้อยกว่า 10.5%
• กาก ไม่มากกว่า 5%
• ความชื้น ไม่มากกว่า 8%
• อายุอาหาร 12 เดือน

เพ็ทโต ไลฟ์ รสตับ

อาหารสุนัข ที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อเอาใจ โดยเฉพาะ
สุนัขสูงวัย สุนัขทำหมัน สุนัขอ้วน (3 in 1)

กระดูกและฟันแข็งแรง

ส่งเสริมการเผาผลาญไขมัน และรักษากล้ามเนื้อ

พรีไบโอติก ที่ช่วยในระบบทางเดินอาหาร

โปรตีนไม่น้อยกว่า 20%

กระดูกและฟันแข็งแรง

ส่งเสริมการเผาผลาญไขมัน และรักษากล้ามเนื้อ

พรีไบโอติก ที่ช่วยในระบบทางเดินอาหาร

โปรตีนไม่น้อยกว่า 20%

Petto Life
อาหารสุนัข อายุ 7 ปี ขึ้นไป

 • อาหารสัตว์เลี้ยงโภชนาการครบถ้วน มาตรฐานเกรดส่งออก
 • ใช้สำหรับ สุนัขโต อายุ 7 ปีขึ้นไป
 • รสตับ
 • สีธรรมชาติ
 • เม็ด รูปดอกไม้ 5 แฉก เคี้ยวง่าย
 • ค่าพลังงานที่ได้ 321 กิโลแคลอรี / 100 กรัม
 • เลขทะเบียนอาหารสัตว์
  เลขที่ 01 07 64 0844

Testimonial