งานการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

หน้าแรก 9 ข่าวสารและกิจกรรม 9 งานการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

งานการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

7 พ.ย. 2019

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้การตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปสู่ตลาดโลก

จัดโดย สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (Petfood Industry Assocuation)
ซึ่งทางบริษัทเราได้เป็นสมาชิกสมาคม PIA
ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส วันที่ 6-7 พ.ย. 2562