แค่มองที่ถุงอาหาร…เราจะเลือกอาหารให้เจ้านายอย่างไร

หน้าแรก 9 บทความน่ารู้จากคุณหมอ 9 แค่มองที่ถุงอาหาร…เราจะเลือกอาหารให้เจ้านายอย่างไร

แค่มองที่ถุงอาหาร…เราจะเลือกอาหารให้เจ้านายอย่างไร

บทความน่ารู้จากคุณหมอ

  1. พิจารณาคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี (See Guaranteed Analysis)

พิจารณาคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี ที่ %โปรตีน %ไขมัน %กาก %ความชื้น

เริ่มจาก ตัวล่างสุด

– % ความชื้น มีเท่าไหร่ เราต้องหักออก ที่เหลือ ค่อยมาเปรียบเทียบ%สารอาหารตัวอื่น

-% โปรตีน อย่าเพียงดูแค่ปริมาณ ต้องดูคุณภาพของโปรตีนด้วย เพราะมีผลต่อ กล้ามเนื้อ โครงสร้างร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน และ ฮอร์โมน

-%ไขมัน นอกจากเป็นแหล่งพลังงาน ยังส่งผลต่อผิวหนัง ขน การทำงานของหัวใจ และระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์

% กาก มีผลต่อการบีบตัวของลำไส้ ลดอาการท้องผูก และ ท้องเสีย ช่วยให้อิ่มนาน ยังมีผลต่อมูล ซึ่งสามารถบ่งบอกสุขภาพเบื้องต้นของสุนัขได้

  1. พิจารณาชนิดของวัตถุดิบ (See Type of ingredients )

พิจารณาชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของอาหารที่ผลิตออกมา เช่น ทำจากเนื้อสัตว์  หรือ ผลพลอยได้จากสัตว์ เช่น Chicken Meal หมายถึง เนื้อไก่ ซึ่งต่างจาก Poultry By Product หมายถึง ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกซึ่งรวมทุกอย่าง

  1. พิจารณาเรื่องลำดับของวัตถุดิบ (To consider the sequence of ingredients)

พิจารณาเรื่องลำดับของวัตถุดิบ ที่ระบุ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องเรียงสัดส่วนที่ใช้ในการผลิตจากมากไปน้อย (ตัวแรก คือใส่มากที่สุด เรียงตามลำดับ)

  1. DON’T FORGET!!! MFG,/EXP

วันที่ผลิต /วันหมดอายุ  เป็นสิ่งที่ทุกคนมักจะลืมพิจารณา

  1. คุณภาพของถุงอาหาร Quality of package

มีผลต่อการควบคุมกลิ่น ให้มีความน่ากิน และควบคุมความชื้น ซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง